KOMPOZICE A ZLATÝ ŘEZ

HLAVNÍM CÍLEM KAŽDÉHO OBRÁZKU JE UDRŽET POZORNOST POZOROVATELE TAK DLOUHO, JAK JE TO MOŽNÉ. K TOMU ÚČELU POMÁHÁ ORGANIZACE OBRÁZKU.

(1.část)

CO TO JE A PROČ TO MUSÍM ZNÁT ?

Kompozice představuje souhrn pravidel a doporučení, jakým způsobem uspořádat různé prvky v uměleckém díle – v kresbě, malbě, grafickém designu, fotografii a sochařství. Tato pravidla obsahují různá doporučení – např. kam soustředit hlavní motiv nebo do které části obrazu umístit to či ono, tak aby byl obraz celkově esteticky vyrovnaný a líbivý. Nezbytným předpokladem správné kompozice je vyvarovat se všech zmatečných nebo rušivých prvků, které by mohly výsledné dílo degradovat a znehodnotit tak původní autorův záměr i spoustu práce.

Schopnost vytvořit harmonii, jednotu a rovnováhu, můžete začít několika základními pravidly.

Na obrázku vidíte konstrukci Zlatého řezu zjevně připomínající ulitu pravěkého hlavonožce Nautilus

1. ZLATÝ ŘEZ - „BOŽSKÝ POMĚR“

V úvodu je potřeba si říci, že existuje v přírodě určitý matematický vzorec, který je natolik univerzální a všudypřítomný, že se zdá, že se jím řídí celý svět. Dokonce i naše lidská těla jsou proporčně vystavěna podle tohoto vzorce.
Již staří řekové a římané si všimli tohoto opakujícího se vzorce a využívali ho nejen v architektuře, ale i v umění. Naše oči tento vzorec podvědomně registrují a berou jako šablonu pro estetické porovnávání věcí, na které se díváme.

Pokud se díváme na obrazy (malby, kresby, fotografie, sochy atd.) a něco se nám nezdá, z největší pravděpodobnosti se umělci nepodařilo zcela dodržet zákonitostí zlatého řezu. Vnímáme takové dílo jako nelíbivé až nehezké.

Zlatý řez (latinsky sectio aurea) se označuje poměr o hodnotě přibližně 1,618. V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi různými délkami. Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části (viz. obrázek nahoře).

Zlatý řez se vyskytuje v přírodě ve formě Fibonacciho posloupnosti. Listy rostlin, pokud vyrůstají jednotlivě, jsou na větvičkách rozloženy tak, že každý list vyrůstá nad předchozím listem více či méně posunut o určitý úhel. V dolní části stonku jsou listy starší a větší, u vrcholu mladší a menší. Všechny listy jsou stejnoměrně osvětlovány Sluncem, menší nestíní větším, které mají delší řapíky. Dalším projevem zlatého řezu je uspořádání semen slunečnice nebo smrkové šišky, ve kterých jsou šupiny rozmístěny jako spirála, nebo točité schody.  (Wikipedia)

Zlatému řezu se věnuje dopodrobna kniha Scotta Olsena - Záhadný zlatý řez. Dá se sehnat v české verzi a to i v tištěné podobě.

2. ZLATÝ ŘEZ V LIDSKÉM TĚLE

Jak jsem zmínil již výše, tak přírodní zákon o nestejnoměrném dělení celku je patrný i v lidském těle. Zlatý řez údajně poprvé definoval řecký matematik Eukleidés. Jeho myšlenky dále rozvíjel Platón.

Římský rchitekt Vitruvius diskutoval o symetrii a proporcích ve vztahu k budování chrámů. Architekt byl přesvědčen, že proporce a míry lidského těla, které stvořil Bůh, jsou dokonalé a správné. Proto navrhl, že správně postavený chrám by měl odrážet poměry lidského těla. Podotkl, že lidské tělo může být symetrické, vepsané do kruhu i čtverce. Tato myšlenka ovlivnila jeho praxi architekta.

Vitruviánský muž - (kolem 1490) je perokresba tuší Leonarda da Vinciho podle Vitruvia. Obsahuje postavu muže, jehož natažené končetiny se dotýkají obvodu kruhu a okraje čtverce. Jeho pupek se nachází přesně ve středu kruhu. Z kresby lze snadno odvodit tzv. zlatý řez, tedy poměr, který Leonardo hodně využíval ve svém díle a býval považován za ideál. Přibližně mu odpovídá například poměr vzdálenosti temene hlavy a pupku ke vzdálenosti od pupku k základně.                                                                                                                                                 (Wikipedia)

3. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ZLATÉHO ŘEZU

Správná konstrukce zlatého řezu nebo poměru, je matematicko - geometrický úkon, který umělci většinou nechtějí provádět. Proto se nejčastěji provádí tzv. „dělení na třetiny“. Je to praktičtější a rychlejší. Přestože jsou tam mírnější odchylky od správného dělení zlatým řezem (viz. obrázek vlevo).

4. „ČTENÍ OBRAZU“

Vyznačené puntíky nám ukazují, kde bychom měli umístit hlavní motiv obrazu. Jelikož v našich krajích jsme zvyklí číst text zleva doprava a shora dolů, doporučuje se použít stejného principu i při kresbě a malbě. Jedná se jen o doporučení. Záleží hlavně na motivu a formátu obrazu, jestli nám to dovolí. Důležitější jsou třetiny.

5. KONSTRUKCE DĚLENÍ OBRAZU DO TŘETIN

Návod pro konstrukci uvedený výše, slouží pro rychlou konstrukci a určení polohy kde by se měly umístit hlavní body vznikajícího obrazu. Tyto body jsou první, čeho by si měl divák na obraze všimnout a měly by ho zaujmout natolik, aby začal uvažovat o koupi.

Pečlivě zvažte jaké prvky na určené místa dáte, jelikož budou mít vliv na celkovou kvalitu obrazu po vizuální stránce. Vypracovaná technika, byť by byla sebedokonalejší, vám obraz nezachrání.  Pokud podceníte přípravu a správné rozmístění, už jen velmi těžce budete něco zachraňovat. „Divoká kresba a malba“ tady moc nefunguje...

6. UKÁZKY

Oči jsou prvek, který v portrétní kresbě nejvíce charakterizuje danou osobu. Umístění očí do třetinové výšky papíru, vytvoříte vyvážený portrét.

Umístění hlavního motivu (strom) v doporučené třetině, nejenže samotný prvek posílíte, ale obraz získá  na vzdušnosti a vyváženosti. Všimněte si, že i samotný horizont je taky umístěn ve spodní třetině.

„ A JAK DÁL ? CO BY VÁS MOHLO ZAUJMOUT ? “

KURZY REALISTICKÉ KRESBY A MALBY

Chcete-li zvládnout techniky umělecké kresby nebo malby, musíte postupovat správně. Nemá smysl začít, aniž by jste nechápali základy. To, co potřebujete, je strukturovaný obsah, který vám ukáže, jak začít od nuly a nezačínat na konci, což většina začátečníků dělá... Lidé časem ztrácí zájem, protože jsou frustrovaní tím, že jim postupy nefungují a nakonec se vzdávají v půli cesty.

Pokud plánujete zúčastnit se libovolného kurzu, třeba i někdy v budoucnu, přihlaste se pro zaslání upozornění. Budete mít náskok před ostatními, pokud bude omezený počet míst. Ničemu se nezavazujete, já taky nenávidím spam, takže nemusíte mít obavy. Navíc v každém emailu je odhlašovací tlačítko.

 ONLINE  KURZ

ZÁKLADY KRESBY, PORTRÉTU A FIGURY.

ŽIVÝ  KURZ

ZÁKLADY

KRESBY,

MALBY.

ŽIVÝ  KURZ

PŘÍPRAVKA
NA
TALENTOVKY

ŽIVÝ  KURZ

NAUČ SE VIDĚT
A
MÍCHAT BARVY

ŽIVÝ  KURZ

OLEJOMALBA PODLE STARÝCH MISTRŮ