KOMPOZICE A ZLATÝ ŘEZ

HLAVNÍM CÍLEM KAŽDÉHO OBRÁZKU JE UDRŽET POZORNOST POZOROVATELE TAK DLOUHO, JAK JE TO MOŽNÉ. K TOMU ÚČELU POMÁHÁ ORGANIZACE OBRÁZKU.

(2.část)

CO TO JE A PROČ TO MUSÍM ZNÁT ?

Kompozice představuje souhrn pravidel a doporučení, jakým způsobem uspořádat různé prvky v uměleckém díle – v kresbě, malbě, grafickém designu, fotografii a sochařství. Tato pravidla obsahují různá doporučení – např. kam soustředit hlavní motiv nebo do které části obrazu umístit to či ono tak, aby byl obraz celkově esteticky vyrovnaný a líbivý. Nezbytným předpokladem správné kompozice je vyvarovat se všech zmatečných nebo rušivých prvků, které by mohly výsledné dílo degradovat a znehodnotit tak původní autorův záměr i spoustu práce.

Schopnost vytvořit harmonii, jednotu a rovnováhu, můžete vytvořit několika základními pravidly.

1. KOMPOZICE - ZÁKLADNÍ ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ V OBRAZE

V předchozím článku (KOMPOZICE A ZLATÝ ŘEZ - 1.část) jsme si vysvětlili co to je „Zlatý řez“ a dělení do třetin.
Včetně toho, jak ho použít pro naše kresby. Dnes se podíváme blíže na další praktické použití, a to  na kompozici, která významně ovlivňuje líbivost našich kreseb a maleb.

Vlevo máte obrázek, který ukazuje čtyři prvky, které chceme namalovat. Bude to zátiší a vašim úkolem je poskládat jednotlivé prvky tak, aby dohromady vytvořily na obraze příjemnou atmosféru. Příklady jednolivých variant máte dole. Místo těchto prvků (může se měnit i počet) si vytvořte třeba své vlastní a proveďte rychlé skici různých variant. Vnímejte a porovnávejte jednotlivé varianty.

Účelem je, aby jste chápali, jak je důležité uspořádání jednotlivých prvků v obraze a jak na sebe vzájemně působí.

2. BAREVNÁ KOMPOZICE

Dalším velmi důležitým principem pro krásné obrazy je jejich barevnost. Při barevné kompozici musíme řešit tyto aspekty:

 • harmonie barev
 • kontrast, sytost, tónové hodnoty
 • poměr velikosti a umístění barevných ploch
 • vzájemný účinek více barev 
 • objektivní zobrazení barev
 • vyjádření tvaru a zdůraznění linií

Pokud malujete barvičkama, je dobré udělat si toto cvičení. Tyto jednoduché barevné kompozice vám usnadní spousty práce při samotné malbě a taky spoustu nervů pokud jste podcenili barevnou přípravu před samotnou malbou. Doporučuji si dělat podobně rychlé studie jako při samotné kompozici (viz. nahoře) a vyzkoušet si vaši barevnou představu na zjednodušeném náčrtku.

Účelem je, aby jste chápali, jak je důležité  znát teorii barev a jak se jednotlivé barvy ovlivňují, včetně „nálady“ celého obrazu. Tohle může být zcela zásadní pro líbivost vašich obrazů.

3. KOMPOZICE - SYMETRIE

Jedná se o pravidelné rozmístění prvků kolem osy nebo středu obrazu. Většinou se jedná o zrcadlově obrácené strany obrazu. Vlevo Da Vinciho obraz, ukrývá i jednobodovou perspektivu, která umocňuje dramatičnost včetně hloubky obrazu.

Poslední večeře, Leonardo da Vinci, 1495–1498, Santa Maria delle Grazie, Milán

4. KOMPOZICE - RYTMUS

Jedná se o pravidelné nebo nepravidelné opakování prvků, tvarů nebo barev v obraze. Je to napodobení pohybu pomocí linií a čar k oživení jinak statického obrazu. Ve figurativním umění se postavy ztvárňují většinou v rozevlátých pózách, vyjadřující pohyb.

"Autour d'un point" , František Kupka, 1920-1925 / 1930. Centrum Pompidou, Paříž

5. GEOMETRICKÁ KOMPOZICE

Tato kompozice se zakládá na použití jakéhokoliv geometrického tvaru (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník atd.) do kterého se vkládají prvky obrazu. Prvky se mohou skládat i po obvodu těchto tvarů. Na obrázku vlevo je použitý trojúhelník.

Dürerův autoportrét ve 28 letech, 1500, Albrecht Dürer

Závěs, džbán a ovoce 1893–1894, Paul Cezanne

6. KOMPOZICE PRVKŮ, KTERÁ TVOŘÍ DALŠÍ TVARY

Umístěním hlavních prvků spolu s dalšími méně významnými prvky do obrazu, mohou vytvořit svou skladbou další linie nebo tvary. Většinou se tak stává nahodile, což není optimální. Zkušený výtvarník o nich ví a využívá
k ještě větší líbivosti svého díla. Jedná se o pokročilejší výstavbu obrazu, která potřebuje promyšlenější přístup.

Vincent Van Gogh - Noon, Rest from Work - 1890

Caspar David Friedrich - Wanderer Above the Sea of Fog - 1818

7. KOMPOZICE JEDNODUCHÝCH LINIÍ

 Linie jako takové rozdělujeme na vodorovné, svislé, šikmé. Většinou se využívá principů perspektivy. Jednak nám pomáhá vytvářet trojrozměrnou iluzi a navíc dodává obrazu vždy dynamičtější pohled. Je to vlastně jedna z nejzákladnějších kompozic pro dobrý obraz.

Využívá se perspektiva:

 • jednobodová
 • dvoubodová (žabí)
 • tříbodová (ptačí)

William Adolphe Bouguereau-The Oreads - 1902

8. KOMPOZICE KŘIVEK A LINIÍ

Dělíme je:

 • linie ve tvaru „S“ - vytváří klidnou atmosféru s efektem pohybu (použití při malbě cest a cestiček)
 • úhlopříčné linie - navozují dojem prostoru, dynamiky, akce, pohybu a změny
 • linie diagonální - často vzbuzuje „iluzi pohybu“ i tam, kde ve skutečnosti žádný pohyb není
 • oblé linie - vytvářejí iluzi objemu a mohutnosti, často se používají u dekoračních prvků

Kompozice, které jsem vám tady v jednoduchosti popsal a jejich výčet není samozřejmě komplentní, je pouhým představením jen těch nejběžnějších a nejpraktičtějších, které se běžně využívají. Článek je určen všem začátečníkům pro prvotní seznámení se s něčím, co by měli dobře ovládnout. Závisí na tom líbivost a estetika jejich budoucích i současných děl. Dříve než se znova pustíte do kreslení nebo malování, zkuste trošku více popřemýšlet nad svým obrázkem. Vyplatí se to.

Tvorba obrazu jako strukturovaného obsahu, jehož význam spočívá na jednotlivých stavebních prvcích i jejich vzájemných vztazích, nás především učí uvažovat a přemýšlet obrazově.  Aby obraz dosáhl nějakého vyznění, nebo něco vyjadřoval, stojí mnoho úsilí, přestože může výsledná kompozice vypadat poněkud jednoduše.
Druh obrazového vyjádření je postaven na konceptu uvažování umělce, který postupuje v budování stylu přes různá schémata a hledání nejlepších forem a barev.

„ A JAK DÁL ? CO BY VÁS MOHLO ZAUJMOUT ? “

KURZY REALISTICKÉ KRESBY A MALBY

Chcete-li zvládnout techniky umělecké kresby nebo malby, musíte postupovat správně. Nemá smysl začít, aniž by jste nechápali základy. To, co potřebujete, je strukturovaný obsah, který vám ukáže, jak začít od nuly a nezačínat na konci, což většina začátečníků dělá... Lidé časem ztrácí zájem, protože jsou frustrovaní tím, že jim postupy nefungují a nakonec se vzdávají v půli cesty.

Podívejte se na nabídku kurzů nebo eBooků. Případně mi napište pro bližší informace...

Pokud plánujete zúčastnit se libovolného kurzu, třeba i někdy v budoucnu, přihlaste se pro zaslání upozornění. Budete mít náskok před ostatními, pokud bude omezený počet míst. Ničemu se nezavazujete, já taky nenávidím spam, takže nemusíte mít obavy. Navíc v každém emailu je odhlašovací tlačítko.

 ONLINE  KURZ

ZÁKLADY KRESBY, PORTRÉTU A FIGURY.

ŽIVÝ  KURZ

ZÁKLADY

KRESBY,

MALBY.

ŽIVÝ  KURZ

PŘÍPRAVKA
NA
TALENTOVKY

ŽIVÝ  KURZ

NAUČ SE VIDĚT
A
MÍCHAT BARVY

ŽIVÝ  KURZ

OLEJOMALBA PODLE STARÝCH MISTRŮ