BIO

„KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE, TAK MÁ KOUKAT ABY BYL.
A KDYŽ KOUKÁ, ABY BYL A JE, TAK MÁ BÝT TO, CO JE A NEMÁ BÝT TO, CO NENÍ,
JAK TOMU V MNOHA PŘÍPADECH JE.“
Jan Werich

POPIS TVORBY:

ČLEN SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR. VE SVÉ TVORBĚ SE ZAMĚŘUJE PŘEDEVŠÍM NA OBLAST FIGURÁLNÍ TVORBY JAK LIDSKÉ POSTAVY A PORTRÉTŮ, TAK I ZVÍŘAT, ALE V KONTEXTU S TECHNIKAMI VÝTVARNÝCH PROSTŘEDKŮ. SNAHA VYTVÁŘET OBRAZY A ILUSTRACE, KTERÉ JSOU NEJEN REALISTICKÉ, ALE I UMĚLECKY HODNOTNÉ.

ZACHYCENÍ PRCHAVOSTI OKAMŽIKU A VYSTIHNOUT PODSTATU DUŠE ZOBRAZOVANÉHO SPOLU S POUŽITÝMI TECHNIKAMI STARÝCH MISTRŮ INOVOVANÝCH DO SOUČASNÝCH POSTUPŮ, JE HLAVNÍM CÍLEM JEHO OBRAZŮ.

JSEM VELKÝ NADŠENEC A MILOVNÍK UMĚNÍ. JSEM ILUSTRÁTOR, MALÍŘ I KDYŽ BEZ OFICIÁLNÍHO "ŠTEMPLU". PŘESTO PÍŠU A ILUSTRUJI KNIHY, KTERÝMI SE SNAŽÍM VTISKNOUT POCTIVOST A URČITÝ NÁVRAT KE KVALITNÍM VÝTVARNÝM KNIHÁM, KTERÝCH JE STÁLE NEDOSTATEK. V ROCE 2015 JSEM ZALOŽIL PROJEKT S NÁZVEM TAJEMSTVÍ KRESBY, KTERÝ MÁ POSLÁNÍ, UČIT NEJEN MLADÉ LIDI POCTIVÉ TVORBĚ A DODAT INFORMACE, KTERÉ CHYBÍ I NA VÝTVARNÝCH ŠKOLÁCH.

DALŠÍ AKTIVITY SE TÝKÁJÍ TVORBY SAMOVZDĚLÁVACÍCH KNIH, KTERÉ JSOU URČENY PRO ZAČÍNAJÍCÍ UMĚLCE. TVORBA KNIH VČETNĚ SAZBY JAK SVÝCH, TAK CIZÍCH DOPLŇUJI VLASTNÍMI ILUSTRACEMI, VĚTŠINOU VE FORMĚ PEROKRESEB NEBO DIGITÁLNÍ MALBY. MÁM VLASTNÍ NAKLADATELSTVÍ BOOKARTPUBLISHING.COM

SOUKROMÉ STUDIUM ABSOVOVAL U BOŘKA ZEMANA NA FAKULTĚ MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ.