BIO

„KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE, TAK MÁ KOUKAT ABY BYL.
A KDYŽ KOUKÁ, ABY BYL A JE, TAK MÁ BÝT TO, CO JE A NEMÁ BÝT TO, CO NENÍ,
JAK TOMU V MNOHA PŘÍPADECH JE.“
Jan Werich

KDO JSEM ...

JSEM ILUSTRÁTOR, MALÍŘ, LEKTOR A SPISOVATEL SAMO-VZDĚLÁVACÍCH KNIH O RŮZNÝCH VÝTVARNÝCH TECHNIKÁCH. VYDAL JSEM JIŽ JEDNU AUTORSKOU TIŠTĚNOU KNIHU A NĚKOLIK EBOOKŮ. POMOHL JSEM NA SVĚT I NĚKOLIKA DALŠÍM AUTORŮM , KTERÝM JSEM KNIHY NEJEN ILUSTROVAL, ALE I NASÁZEL A NAFORMÁTOVAL. VEDU SOUKROMOU VÝUKU ZÁJEMCŮ A MLADÝCH ADEPTŮ HLÁSÍCÍ SE NA UMĚLECKÉ ŠKOLY, PŘÍPRAVKOU NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY. OSTATNÍM PŘEDÁVÁM NEZBYTNÉ ZÁKLADY A VEDU JE K ÚSPĚŠNÝM KRESBÁM A MALBÁM, TAK, ABY MOHLI SAMOSTATNĚ TVOŘIT. PRAKTIKOVÁNÍ UMĚNÍ NA ZÁKLADECH STARÝCH MISTRŮ, ALE I IMPRESIONISMU JE MÁ VELIKÁ LÁSKA.

POPIS TVORBY:

VE SVÉ TVORBĚ SE ZAMĚŘUJE PŘEDEVŠÍM NA OBLAST FIGURÁLNÍ TVORBY, JAK LIDSKÉ POSTAVY A PORTRÉTŮ, TAK I ZVÍŘAT, ALE V KONTEXTU S TECHNIKAMI VÝTVARNÝCH PROSTŘEDKŮ. SNAHA VYTVÁŘET OBRAZY A ILUSTRACE, KTERÉ JSOU NEJEN REALISTICKÉ, ALE I UMĚLECKY HODNOTNÉ.

ZACHYCENÍ PRCHAVOSTI OKAMŽIKU A VYSTIHNOUT PODSTATU DUŠE ZOBRAZOVANÉHO SPOLU S POUŽITÝMI TECHNIKAMI STARÝCH MISTRŮ INOVOVANÝCH DO SOUČASNÝCH POSTUPŮ, JE HLAVNÍM CÍLEM JEHO OBRAZŮ. OBLÍBENOU TECHNIKOU ŠEROSVITU (TENEBRISMUS), ALE I MODERNÍMI TECHNIKAMI VYTVÁŘÍ ALEGORICKÉ OBRAZY, V KTERÝCH SE SNAŽÍ VYPRÁVĚT UKRYTÝ PŘÍBĚH ZAKÓDOVANÝ DO OBRAZU.

(ALEGORIE (ŘECKY ΑΛΛΗΓΟΡΊΑ – „ŘÍCI JINAK“ NEBO TAKY SYMBOLIKA, PODOBENSTVÍ) ČESKY TAKÉ JINOTAJ. ZJEVNÁ PODOBA DÍLA VYPOVÍDÁ O NĚČEM JINÉM, NEZJEVNÉM. JE TO TUDÍŽ DÍLO, JEHOŽ VLASTNÍ SMYSL JE SKRYT A K POROZUMĚNÍ VYŽADUJE NĚJAKÝ KLÍČ. ALEGORIE ČASTO POUŽÍVÁ PERSONIFIKACE A METAFORY.)

DALŠÍ AKTIVITY SE TÝKÁJÍ TVORBY SAMOVZDĚLÁVACÍCH KNIH, KTERÉ JSOU URČENY PRO ZAČÍNAJÍCÍ UMĚLCE. JSEM VELKÝ NADŠENEC A MILOVNÍK UMĚNÍ. JSEM ILUSTRÁTOR, MALÍŘ I KDYŽ BEZ OFICIÁLNÍHO „ŠTEMPLU“. PŘESTO PÍŠU A ILUSTRUJI KNIHY, KTERÝMI SE SNAŽÍM VTISKNOUT POCTIVOST A URČITÝ NÁVRAT KE KVALITNÍM VÝTVARNÝM KNIHÁM, KTERÝCH JE STÁLE NEDOSTATEK. V ROCE 2015 JSEM ZALOŽIL PROJEKT S NÁZVEM TAJEMSTVÍ KRESBY, KTERÝ MÁ POSLÁNÍ, UČIT NEJEN MLADÉ LIDI POCTIVÉ TVORBĚ , ALE ZÁROVEŇ DODÁVAT INFORMACE, KTERÉ CHYBÍ I NA VÝTVARNÝCH ŠKOLÁCH. MÁ VLASTNÍ NAKLADATELSTVÍ BOOKARTPUBLISHING.

SOUKROMÉ STUDIUM ABSOVOVAL U BOŘKA ZEMANA NA FAKULTĚ MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. ÚČASTNÍ SE JAK SPOLEČNÝCH, TAK I SOUKROMÝCH VÝSTAV.

VLASTNÍ TYTO DALŠÍ WEBY: