Ochrana osobních údajů

Provozovatelem stránek www.tajemstvikresby.cz, www.bookartpublishing.com a www.martinfineart.cz je:
Martin Ševčík, se sídlem Komenského 366, 763 16 Fryšták Česká republika, IČO : 60346884, DIČ : CZ6610281018, č.j.: ŽÚ-R/220/94-F , č.j. : ZL-L/1374/01-F ev.č. : 370502-36494

 • Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
 • Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
 • Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.
 • O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje.
 • Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu. Velmi nám záleží na tom, abychom se nedoupouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo mě napište emailem na adresu info@bookartpublishing.com nebo info@tajemstvikresby.cz

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce:
www.tajemstvikresby.cz , www.bookartpublishing.com a www.martinfineart.cz

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

 • Kupující objednává vybrané služby a produkty vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná, kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
 • Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.tajemstvikresby.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky

Způsob platby a zabezpečení

 • Shrnutí objednávky:  Zde najdete všechny ceny služeb zveřejněné na stránkách jednotlivých produktů. jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši.
 • Smluvní pokuta: Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží nebo produktu (kurzu).
 • Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.
 • Platba na splátky znamená, že zaplatíte polovinu z celkové částky ihned po odeslání objednávkového formuláře a druhou polovinu z celkové částky zaplatíte do 30 dní od odeslání objednávky. Platba na splátky je dostupná pouze tehdy, když je dostupná v objednávkovém formuláři.
 • Platební metody:  jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay s.r.o. Provozovatel stránek nemá přístup k Vašim interním údajům.
 • Možnosti plateb:
  a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, atd.
  b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank, atd.
  c) Běžný bankovní převod mezi bankami (1-2 dny)

Použití zboží (knih a e-knih)

Kupující vyplněním formuláře objednávky a následným zaplacením za zboží, získává právo na užívání a vlastnictví knihy, která je omezena pouze na práva autora knihy. Kupující se zavazuje, že bude dodržovat všechna práva autora, vyplývající z autorského zákona a nebude, ať už u tištěné knihy nebo e-knihy jakoukoliv část knihy a nebo ilustrace kopírovat, nebo rozšiřovat prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování analogických i digitálních dat a to bez písemného souhlasu autora a vydavatele. Tyto e-knihy (dokumenty), nemůžete šířit, sdílet a přeposílat. Není dovoleno je upravovat, kopírovat jeho části, vkládat stránky na web nebo jinak publikovat bez svolení autora. E-knihy jsou vybaveny novým trakovacím linkem (codem), který pomáhá identifikovat případné zneužití a původ zakoupeného e-booku. Proto zvažte právní následky, pokud by jste chtěli nezákoně šířit nebo vědomě porušovat zde uvedená pravidla, či jinak poškodit dobré jméno autora e-knihy.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 30 dní od zaplacení a to elektronickou formou na tento email: info@tajemstvikresby.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, dále přiloží kopii faktury / daňového dokladu spolu s datem data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží nebo online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem na účet Kupujícího. Při reklamaci zboží (knihy) lze reklamovat pouze zboží nepoužité a neponičené. To znamená, že bude vráceno v tom stavu ve kterém Vám bylo zasláno (nerozbalené).
V případě zakoupené e-knihy je nutné knihu zničit následným vymazáním, informace, které jsou zakódovány při nákupu do knihy se reklamací neodstraní a proto i po odstoupení od smlouvy, jsou výše ochranné známky funkční a Kupující (majitel e-knihy) je nadále povinen dodržovat smluvní závazky vzniklé zakoupením zboží (e-knihy).

Závěrečná ustanovení

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.