KRITIKA A SOUDNOST U UMĚLECKÝCH DĚL

Pokud jste uživatelem sociálních sítí, zcela jistě jste se setkali s příspěvky, kdy autor příspěvku žádá o radu, jak své dílko povýšit na vyšší úroveň, aby mohl být „stějně dobrý“, jako jeho kolegové ve skupině.

Tyto příspěvky jsou nejvíce k vidění na Facebooku a velmi často je doprovází vlna protichůdných názorů, komentářů, nevyžádaných rad, atd. Často takové debaty končí osobními urážkami anebo blokací těch, co si po pár komentářích již „do úst nevidí“...

Příčinou je velmi často nepochopení jednoho základního slova... KRITIKA. Slovo, které je významově nepochopeno a ve většině lidí vyvolává dojem útoku, ponížení, zhanobení, prostě všeobecně nepříjemnou emoci pro „poškozenou“ osobu...

Ovšem existují minimálně tři druhy kritiky, kterých je nutno rozlišovat podle významu. Tyto druhy se musí naučit rozeznávat ten, který o kritiku nebo radu žádá. Pokud o ni nežádá, může samozřejmě zcela ignorovat komentáře k prezentovanému obrázku.

KRITIKA

- Prvním druhem kritiky je taková, kterou nám bezděky dává člověk, který vyjadřuje svůj vlastní názor, nebo všeobecně uznávaný názor, aniž by jeho cílem bylo dotyčnému uškodit, či ho emočně ponížit.

- Druhým druhem kritiky je taková, která je pravým opakem předchozí. Tato kritika má za úkol co nejvíce ublížit, ponížit a je cíleně, pomocí nejvhodnějších slov směřovaná k co největším škodám na těle i duchu patřičné osoby. K takovému člověku je nejlépe se otočit zády, a HLAVNĚ NEREAGOVAT !! Angličtina má pro ně označení „HATEŘI“. Je to skupina lidí, kteří ať budete dělat a říkat cokoliv, vždy si najdou protiargument, aby vás kritizovali a byli emočně nad vámi.

- Třetím druhem je kritika konstruktivní. Touto, jako s jedinou byste měli pracovat. Je to kritika, která pomáhá a posunuje vás vpřed. Většinou je od lidí, kteří jsou odborníky v dané oblasti a mají dlouhodobé zkušenosti. Měli byste s velkou pozorností vyslechnout jejich názory a doporučení, které mohou mít cenu zlata, nebo vám alespoň úspoří desítky až stovky hodin zbytečné práce na vašich kresbách a malbách.

S kritikou samozřejmě vyplouvá napovrch i vlastnost, kterou nazýváme SOUDNOST. Je to vlastně taky určitý druh kritiky, ale naši vlastní. Pomocí rozhodovacího procesu, jestli radu přijmu nebo nepřijmu, která se povětšinou zakládá na osobních zkušenostech jedince v minulosti. Samozřejmě zkušenosti jednotlivců se různí a co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému (to je věc známá), přesto je dobré si udělat odstup a podívat se na obrázek (kresbu, malbu), jakoby z nadhledu, co by nezaujatý člověk. Tato činnost taky patří k umění a sebekritika bývá často nevyvážená a bohužel neobjektivní... Buď se podhodnocujeme nebo naopak nadhodnocujeme. Pokud nejsme zcela schopni objektivního, vlastního názoru (a to teprve až potom, co si to přiznáme), můžeme požádat o vyjádření něčího jiného a nezaujatého názoru = konstruktivní kritiky. Tehdy je to nejvíce vhodné a žádoucí.


PLÁCÁNÍ SE PO ZÁDECH...

Jak sem zmínil již v úvodu, sociální sítě jsou požehnáním, ale i velmi často prokletím mladých nebo začínajících umělců. Často se tam setkávám s jakýmsi falešným druhem solidarity, kdy ti méně zdatní jsou podporování svými přáteli, nebo jinými výtvarníky stejné dovednosti. Taková „solidarita“ je ve své podstatě lež, kterou dotyčnému můžete více uškodit, než mu pomoci. Pokud někdo chválí dílko, které všeobecně dosahuje kvalit školního dítěte a ještě se mu chválí jeho originální „styl“, je to již na pováženou se soudností pochlebovače... Pokud se takový výtvarník začne utvrzovat pomocí pochval a pochlebování, že to dělá dobře, již nikdy se nebude chtít učit a zdokonalovat v tom co dělá. Nabyde časem na přesvědčení, že on přece umí a ti co ho (nedejbože) kritizují jsou přeci „blbci“, kteří mu nerozumějí v jeho chápání a vidění světa...

A potom se nedivte, kam až to MODERNÍ UMĚNÍ dotáhlo, a kam asi bude kráčet... (?)

Doba se neustále mění, s ním i my lidé. Mění se vše co jsme znali, bylo nám vlastní, co nás jakýmsi způsobem uzemňovalo a dodávalo na ukotvení v životě. Přestože, ne všechny změny jsou vždy dobré a žádoucí, existují principy a zákony, které se nikdy změnit nemohou, protože jsou staletími vyzkoušena jako funkční. Tyto zákonitosti mohou být pouze „modernizovány“ (a to v dané, současné době...), ale nikdy změněny. Určitě jste pochopili, že píšu o zákonitostech kresby a malby.

Pomůcky, které se vždy používaly v rámci výuky kresby, jsou vhodné pro ty co se učí kreslit. Jako pomůcky mají pomáhat, ovšem nikoli k rychlejší finální kresbě bez předchozích zvládnutých základů. Mnoho lidí (amatérů) si myslí, že různými pomůckami, jako jsou podsvěcovací podložky, nebo techniky osvětlení pomocí miniprojektorů na podklad, či pomocí pauzovacího papíru a následném „přemalování“ obrazu, se to nepozná, jste na omylu. Že obraz vytvořil člověk, který vlastně kreslit a malovat moc neumí se pozná... Tento styl „omalovánek“ má své chybičky, a že jde o kopii, cvičené oko galeristy nebo jiného profíka pozná, ...

Na Slovensku se nedávno rozmohl nešvar, kdy je na plátno vytištěný obraz fotografie nebo reprodukce a následně je „umělcem“ přemalován olejovými barvami a prezentován jako originální umění... Tento způsob je z technického hlediska nevyzpytatelný, a to jak z důvodu trvanlivosti malby, která je na podkladu tiskařských barev nejistá, tak proto, že je to originální podvod. Což se samozřejmě záhy ukázalo a aféra s podvodníky začala...

Umění je od slova umět a pokud chcete patřit mezi chvilkové hvězdy „supernovy“, které rychle zazáří ale taky bohužel taky náhle pohasnou, nemáte ve skutečném světě umění co dělat. Je mi líto, ale umění je jedna ze základních činností, kterou by člověk = umělec měl vykonávat s láskou, pokorou a uctivostí k tradicím těch, co byli před námi. K těm, kteří nám již staletí ukázují cestu ke svobodě vyjadřování pomocí svých obrazů a vyvinutých technik kresby i malby. Vzdejme jim hold tím, že budeme na sebe milejší a naše tvorba skutečnější. Jen tak lze budovat pokrok a obohatit svět o náše vlastní umění, které má smysl a je přínosem i pro budoucí generace.

TAJEMSTVÍ KRESBY 
„NOVÝ ZAČÁTEK“

PROFESIONÁLNÍ KURZ KRESLENÍ

Pokud jste začátečník, nebo potřebujete „vypilovat“ své vlastní umění, možná by vás zajímal online kurz kresby. Je pro všechny zájemce, všech věkových kategorií. Máte-li chuť, alespoň nahlédněte a prozkoumejte co mám pro vás připraveno. Třeba vás osloví, že do roka a dne můžete být skvělými umělci...

 ONLINE  KURZ

ZÁKLADY KRESBY, PORTRÉTU A FIGURY.

ŽIVÝ  KURZ

ZÁKLADY

KRESBY,

MALBY.

ŽIVÝ  KURZ

PŘÍPRAVKA
NA
TALENTOVKY

ŽIVÝ  KURZ

NAUČ SE VIDĚT
A
MÍCHAT BARVY

ŽIVÝ  KURZ

OLEJOMALBA PODLE STARÝCH MISTRŮ