7. „TOP DOG ” – VNITŘNÍ TYRAN (1.část)

„UMĚLCI, KTEŘÍ HLEDAJÍ DOKONALOST VE VŠEM, JSOU TI, KDO JÍ NEMOHOU DOSÁHNOUT V NIČEM.”
Eugène Delacroix

„ MILUJI KRESLENÍ A PROTO POMOHU I VÁM VYTVOŘIT SVĚT KRÁSNĚJŠÍ, POMOCÍ KNIH A KURZŮ, KTERÉ Z VÁS UDĚLAJÍ UMĚLCE. “

CO SE TO DĚJE ?

Dostávám spousty dopisů od lidí, kteří jsou ve své umělecké snaze, tak nějak pořád jako na začátku. Většina si to velmi dobře uvědomuje, že se ne a ne posunout dopředu. Zkouší pořád něco nového v bláhové snaze, že toto již bude třeba ta pravá technika (nebo tužky, pastelky, barvy, papíry, plátna, atd.) s kterou konečně vyniknou nad ostatními … a po čase … zase nic … opět známá frustrace, záhy nezájem o tvorbu, naštvanost na vše a všechny … Možná většina z Vás to již v životě určitě alespoň jednou zažila …

„CO SE TO DĚJE ? JÍZDA NA HORSKÉ DRÁZE ?“

Pokud chcete v životě čehokoliv dosáhnout, musíte se dřív nebo později utkat a zvládnout (zkrotit) ony pochyby, nefunkční zvyky a špatné názory, které jste si v průběhu života vybudovali a které Vás drží zpátky. K tomu je jen jediná cesta – konfrontace se svým vnitřním já.
Pokud se Vám nepodaří zjistit co vlastně v životě chcete, čeho chcete dosáhnout, budete neustále žít v pochybách, bude Vás rozčilovat kritika jiných, bude Vás postihovat tzv. tvůrčí krize, nebo nálada přiměje stahovat se k perfekcionismu či naopak k nadměrnému odkládání, atd. Za tím vším je jen jeden jediný viník.

„TOP DOG ” - VNITŘNÍ KRITIK A TYRAN

Tato dílčí osobnost v psychologii označovaná jako vnitřní kritik, je součástí každého z nás. Je většinou osobností, která je naší překážkou tvořivosti, osobního štěstí a nezřídka i bohatství. Vnitřní tyran je ta část naší osobnosti, která nám našeptává všechny ty různé hrůzy a soudy, které nás tak děsí:

  • „ Kreslením se neuživíš.“
  • „ Malování tě nezachrání.“
  • „ Budeš hladný jako spisovatel.“
  • „ Teď se chceš stát umělcem, když nemáš ani na chleba? “
  • „ Chceš změnit zaměstnání teď, když je o ni nouze? “
  • „ atd…. milióny jiných a dalších“

Co z toho všeho vyplývá?

„KVALITA VAŠEHO ŽIVOTA JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ KVALITĚ VAŠEHO VNITŘNÍHO DIALOGU.“

KDE SE TO VŠECHNO BERE ? JAK TO VZNIKLO ?

 

Většina těchto nepříjemných myšlenek vznikla na základě rozporuplných situací, které si jako děti neumíme správně vysvětlit. Například okřikujeme chlapce, aby neplakali … Což má za následek kritiku a zostuzení, že je “baba” nebo je “měkouš”, atd. U děvčat jejich zlobu komentujeme smíchem, nebo “předvádění” ohodnotíme mlčky zvednutým a výstražným obočím, kterým sdělujeme nevhodnost chování.

Ve skutečnosti jsou tato sdělení prošpikována úzkostí a strachem toho, kdo je pronáší. Na omluvu musím napsat, že i tento člověk, který takhle vychovává své děti, se je naučil zase od svých rodičů a ten zas od svých … ve skutečnosti se určité problémy mohou stát problémy generačními, které se šíří jako virus … Takže potravou Vašeho vnitřního tyrana je strach ze zesměšnění, ze strachu s ponížení, z neúspěchu, z citového zranění a osamocení.

Vnitřní tyran se většinou nechová příliš logicky. Dává nám zcela rozporuplné příkazy ve formě: “Jdi kam Ti srdce velí (za svým).” Následně: “Dělej vše, aby Tě lidé měli rádi.” Ať se to možná bude zdát nelogické, ve skutečnosti se náš tyran snaží ochránit před sebou samými … (??) Totiž všechno co nám říká, vychází z výchovy, která je ovlivněna kulturou a prostředím ve kterém žijeme. Nezřídka dobrá polovina výroků pochází z doby minulých století a tím pádem v dnešní době významově absurdních. Máme sklon je zaměňovat za obecné a životní pravdy. Začneme věřit výrokům: “Nemám talent nebo štěstí”. “Co mě baví, to mě neuživí”. “Jsem příliš starý (mladý), abych začal s něčím novým”. “V mém věku už na to nemám trpělivost”. Atd. Mluvím s lidmi, kteří mají nejrůznější přesvědčení, jedno je však spojuje – opravdu věří, že takhle funguje svět.

Opět ... Co z toho všeho vyplývá?

„NĚKDO Z NÁS OČIVIDNĚ NEMÁ PRAVDU !“


Líbí se vám moje stránky? Možná by zaujaly i vaše přátele. Budu rád, když jim o nás dáte vědět.


E-BOOK ZDARMA - 12 TAJEMSTVÍ KRESBY

E-BOOK ZDARMA - 12 TAJEMSTVÍ KRESBY