KREATIVNĚ ZAMĚŘENÝ UMĚLEC VS. TECHNICKY ZAMĚŘENÝ UMĚLEC

„Přístup k tvorbě kresby a malby“

V uměleckém světě existují různé přístupy k tvorbě, přičemž někteří umělci jsou spíše kreativně zaměření, zatímco jiní kladou důraz na technickou stránku své práce. V tomto článku si přiblížíme hlavní rozdíly mezi kreativně zaměřeným umělcem a technicky zaměřeným umělcem, a jakým způsobem se projevují ve své tvorbě kresby a malby.

1. Kreativně zaměřený umělec:

 • Důraz na expresi a originalitu.
 • Kreativní umělci se zaměřují na vyjádření svého individuálního myšlení a emocí.
 • Tendence k experimentování s různými styly a médii.
 • Nestraní se nekonvencionalním přístupům.
 • Otevřenost vůči nekonvenčním a avantgardním metodám tvorby.
 • Sklon k prolínání různých uměleckých disciplín.
 • Méně důrazu na precizní detaily.
 • Přikládání větší váhy celkovému dojmu než detailům.
 • Často preferují abstraktní nebo stylizované formy.

2. Technicky zaměřený umělec

 • Preciznost a kontrola
 • Důraz na technickou dokonalost a precizní provedení.
 • Systematický přístup k rozvoji dovedností a technik.
 • Zaměření na realistickou prezentaci.
 • Snaha o co nejvěrnější zachycení reality.
 • Používání detailů a perspektivy k dosažení vysoké míry realismu.
 • Strukturovaný proces tvorby.
 • Plánování a přesné přípravy před samotným výtvorem.
 • Často pracují s konkrétními vzory a referencemi.

Rozdíly ve způsobu přístupu k tvorbě kresby a malby:

Kreativně zaměřený umělec

 • Často začíná intuitivně a nechává se unášet inspirací.
 • Experimentuje s barvami, tvary a texturami bez pevně daného plánu.
 • Výsledná práce může být abstraktní nebo stylizovaná.
 • Absence předešlého konkrétního záměru - výsledek je často chaotický.

Technicky zaměřený umělec

 • Začíná pečlivým plánováním a přesným náčrtem.
 • Věnuje pozornost detailům a pracuje s konkrétními vzory.
 • Cílem je dosažení co nejvěrnějšího zobrazení reality.
 • Přehnaná touha po realitě má často za následek frustrující pocity.

Závěr

Každý umělec má svůj jedinečný přístup k tvorbě, a volba mezi kreativním a technickým zaměřením závisí na osobních preferencích a cílech umělce. Kreativní umělci hledají výraz a originalitu, zatímco techničtí umělci usilují o preciznost a realistickou reprezentaci. Spojením těchto přístupů může vzniknout široká škála fascinujících uměleckých děl.

Proto není žádoucí být v umění  až příliš vyhraněný k jedné nebo druhé straně, ale občas vyzkoušet i něco nového. „Umění“ je svobodné řemeslo a jako řemeslo ho musíme první ovládnout a následně mu vdechnout něco, co ho povýší na umění.


 ONLINE  KURZ

ZÁKLADY KRESBY, PORTRÉTU A FIGURY.

ŽIVÝ  KURZ

ZÁKLADY

KRESBY,

MALBY.

ŽIVÝ  KURZ

PŘÍPRAVKA
NA
TALENTOVKY

ŽIVÝ  KURZ

NAUČ SE VIDĚT
A
MÍCHAT BARVY

ŽIVÝ  KURZ

OLEJOMALBA PODLE STARÝCH MISTRŮ