„JAK BYCHOM MĚLI EFEKTIVNĚ STUDOVAT KRESLENÍ A MALOVÁNÍ ?“ (2.část)

„Šílenec je ten, kdo dělá stejné věci opakovaně stejným způsobem a očekává odlišné výsledky.” Albert Einstein

7. NAKRESLETE ZÁTIŠÍ, KTERÉ SE SKLÁDÁ Z JEDNODUCHÝCH GEOMETRICKÝCH OBJEKTŮ.

Je na čase si vyzkoušet vše v praxi. Uspořádejte si trojrozměrné předměty do zátiší.
Můžete si ho vytvořit z jednoduchých předmětů, které najdete v domácnosti, jako knihy, vázy, mísy, atd. Ať je to hlavně nekomplikované, dvě nebo tři položky budou zcela stačit. Nakreslete zátiší, jako kdyby všechny objekty byly transparentní (průhledné). Předměty a jejich tvary, včetně jejich pomocných čar spojujících klíčové body zátiší, a tak dále. Tyto vztahy mezi objekty ve vašem zátiší jsou důležité, aby bylo jasné, které položky jsou blíže k divákovi, a které dál, které jsou vyšší nebo nižší, jaké jsou vzdálenosti mezi objekty, a jak vypadají v perspektivě. Měření rozměrů, je zde rozhodující. Naučte se velikosti odhadovat. Taktéž jednotlivé úhly a rozměry pouhým okem. Nakreslete co jste naměřili vizuálně, a pak zkontrolujte tyto proporce s tužkou. Tužka se používá jako měřicí nástroj (vizování). Cílem tohoto cvičení je konstrukce každého objektu a jejich sestavení do realisticky působícího zátiší tak, aby působilo co nejvěrněji.

8. NAKRESLETE ARCHITEKTONICKÉ PRVKY.

Pokud jste spokojeni s jednoduchými geometrickými zátišími, můžete postoupit do složitějších uspořádání objektů, nebo můžete přejít na kreslení architektonických prvků. Okna, dveře, ploty, sloupořadí, schody, klasické sloupořadí, rozety sloupů a podobně.
Zde platí stejné principy konstrukce kreslení perspektivy a obecně jakékoliv námětu. Měli byste nakreslit to, co víte, spíše než kopírovat to, co vidíte.Tento proces vyžaduje, abyste věděli, jaké jsou pravidla pohledu a pochopit neviditelné části tvarů, stejně jako imaginární čáry jejich os a pomocných linek. Můžete to udělat kresbou z reálu nebo z vaší fantazie. Tyto náčrtky vám pomůžou zůstat v procesu výstavby, když začnete kreslit tyto objekty v perspektivě. Zaměřte relativní velikost architektonického detailu nejprve pouhým okem, a až potom použijte svou tužkou. Nepoužívejte pravítka nebo jiné nástroje, kromě své tužky a gumy. Cílem tohoto cvičení je zlepšit své dovednosti v konstruktivní kresbě v perspektivě.

9. NAKRESLETE JEDNODUCHÉ ORGANICKÉ POLOŽKY.

Zatím jste vypracovávali geometrické tvary a objekty. Je čas postoupit do organických tvarů.
Kreslit jednoduché organické předměty ze života nebo z vaší představivosti; většina ovoce a zeleniny budou perfektní modely tohoto cvičení. Nepoužívejte jen kopírování jejich obrysů, ale poskládejte položky v perspektivním pohledu pomocí zásad konstruktivní kresby. Představte si, že okurky nebo hrušky, které kreslíte mají více rovných ploch – rovin. Tyto roviny jsou stejné nebo podobné, tak jak jste to udělali s geometrickými tvary předtím. Akorát zaoblené tvary kreslete v jemnějších plochách a hustější. Cílem tohoto úkolu je rozpoznat geometrii organických objektů a dozvědět se, jak mohou být tyto objekty zjednodušeny pomocí ploch. Pochopením, že toto zjednodušení vám pomůže k tomu, aby jste mohli kreslit složité organické objekty lehce a konstruktivně. Zjistíte časem, jak kreslit portréty a lidské postavy pomocí těchto pravidel představených v tomto cvičení.

10. DEFINUJTE OBRYSY GEOMETRICKÝCH A ORGANICKÝCH OBJEKTŮ.

Chcete-li zachytit jakýkoli trojrozměrný objekt realisticky, musíte mít dobré znalosti o jeho konturách a obrysu. V tomto cvičení se naučíte, co jsou obrysy a jak mohou být použity ve vaši kresbě.
Kontura není to samé jako obrys. Obrys je viditelný vnější okraj objektu. Kontury však lze nalézt kdekoli na objektu. Zde je návod, jak najít obrys. Představte si že objekt, který kreslíte je průhledný. Průřez v rovině pohledu a objektu (linie vytvořena z místa, kde je povrch objektu a váš pohled) je celkový obrys. Změňte polohu pohledu nebo úhel, a budete mít další obrys. Pro každou položku lze definovat nekonečný počet obrysů. Kontura je naopak čára, která představuje neviditelnou hranici značící plochu objektu.
Proč je důležité pochopit obrys a kontury tak, aby je bylo možné používat?
Chcete-li realisticky zobrazovat trojrozměrné položky, nakreslené na rovný povrch (papír, plátno, atd.) budete muset přesvědčit diváky, že objekt má objem. Tohoto efektu je dosaženo použitím zvoleného pohledu a obrysy s konturami vyznačující plochy, které zajišťují objem předmětu.. Zjistíte také, jak jsou obrysy a kontury užitečné při poskytování tónové hodnoty.
Takže, pojďme vytvořit určité kontury (plochy). Udělejte si náčrtek jakéhokoliv objektu. Může to být položka z domácnosti, nebo nějaký organický tvar, jako zelenina, ovoce. Prostě cokoliv. Představte si plochu jako tenké plátky, které jsou ve velkém množstvím umístěny na objektu a to ještě v různých úhlech.Vyznačte si rovinu pohledu. Nezapomeňte na perspektivu při kreslení jednoduchých kontur (ploch).
Také, nakreslete obry předmětu, jako byste ho mohli vidět úplně celý (průhledný), dokonce i ty segmenty, které jsou na druhé straně objektu, a tedynormálně neviditelné. To vám dá lepší pochopení pro tvary objektu a objemu.
Vysvětlím vám zde několik příkladů pro konstrukci obrysů.
Začněme s kostkou. Imaginární pohledy řezu krychle budou vždy vyrábět tvary s rovnými boky. Horizontální pohledy vytváří horizontální kontury, zatímco svislé roviny se budou zobrazovat zase vertikálně. V obou případech budou kontury (plochy) buď čtverce nebo obdélníky. Všechny protilehlé strany těchto tvarů jsou vzájemně rovnoběžné. Nicméně, budete muset použít pravidla pohledu (perspektivy), aby tyto linky směřovaly do úběžníku na obzoru. Nakloněním pohledu, můžete vytvářet tvary (plochy) se třemi, čtyřmi nebo dokonce pěti stranami.
Obrys koule je vždy kruh. Tento kruh, při pohledu z perspektivy, vypadá jako ovál. Směr hlavní osy oválu závisí na sklonu roviny pohledu na kouli. Mějte na paměti, že perspektiva se vztahuje na ovály stejně jako na cokoliv jiného. Část oválu, který je blíže k divákovi bude vypadat o něco větší, než je část, která je dál. Stejné je to i s válcem. Ve vzpřímené poloze válec má obdélníkový vertikální obrys a kruhové horizontální kontury.Perspektiva však udělá tyto tvary, že vypadají jako lichoběžníky a ovály. Naklonění roviny pohledu, zajistí, že válec bude produkovat pravidelné ovály a zkrácené ovály.
Obrysy kužele jsou kruhy, tvaru vejcovitého oválu (širší na jednom konci, užší na straně druhé) a paraboly. Organické objekty budou mít samozřejmě složitější obrysy.
Nakreslete různé objekty v perspektivě a vyznačte si několik obrysů v různých úhlech pohledu. Toto cvičení bude užitečná zejména ve vašem dalším úkolu, kde se naučíte kreslit trojrozměrný objem objektů s tónovým stínováním.

11. STÍNOVÁNÍ ANEB TÓNOVÉ HODNOTY.

Existují určitá pravidla a techniky, které potřebujete vědět, abyste správně vykreslit tónové hodnoty. Proto zde shrnu hlavní body jen krátce.
Zde jsou některá pravidla a postupy pro stínování grafitovou tužkou:

 • 1
  Vždy používejte dobře naostřené tužky pro vaše stínování. Ne tupé nebo poškozené !
 • 2
  Rozmazávání stopy po tužce prsty nebo papírovou těrkou, to je technika amatéra. Nepatří mezi umělce, ať se vám to zdá jakkoliv divné. Na rozmazávání jsou jiná média.
 • 3
  Zvedněte tužku na konci každé nakreslené čáry před tím, než začnete dělat druhou čáru. Neškrábejte !
 • 4
  Používejte tahy tužkou podél obrysů objektu. Každý objekt má nekonečný počet kontur (ploch), takže se nemusíte omezovat jen na kresbu v jednom nebo dvou směrech.
 • 5
  Aby každý hned poznal práci vaši tužky, je třeba mít vypracovaný svůj vlastní styl. Rozmanitost a krása dobře vypracovaných tahů, proto aby bylo umělecké dílo zajímavější. To je přesně místo, kde se vaše “ruce” a styl stává viditelným.
 • 6
  Práce v širokém spektru tahů. Měnit délku, směr, zakřivení a tlak na tužku.
 • 7
  Pracujte ve vrstvách. Vráťte se na stejné části kresby vícekrát, pomalé budování tónové hodnoty.
 • 8
  Nesetrvávejte příliš mnoho času stínováním jedné části kresby. Pracujte na různých místech v rychlém sledu za sebou.
 • 9
  Nesnažte se dokončit stínování jedné části kresby předtím, než se přestěhujete do jiné části. Pracujte na celé kresbě zároveň. Postupně rozvíjejte všechny tónové hodnoty.
 • 10
  Mějte kus čistého papíru po ruce. Jednak pro podložení ruky, kterou kreslíte a taky pro vyzkoušení si tonálních hodnot, než je použijete v kresbě. Důležité je získat při kreslení tužkou dovednost a cit pro celý rozsah tónových hodnot, které může nakreslit.
 • 11
  Netlačte na tužku příliš silně. Vytvoříte silné a tmavé plochy, které “doladit” bude později obtížné. Toto je častá chyba začátečníků ! Vytvářejte spíše světlejší a jemnější kresbu čistého grafitu od začátku a postupně ztmavujte.
 • 12
  Naučte se správně držet tužku pro každý úkon jinak. Docílíte jednodušší a pohodlnější kresby.

Dobré cvičení pro trénink jemnosti pro danou tužku: stínujte dlouhé obdélníky s tónovými přechody od nejtmavší po nejsvětlejší. Pracujte postupně s více vrstvami šrafování. Začněte na tmavší straně. Sestavte si svoji tonální hodnotu každé vrstvy po vrstvě. Použijte tahy tužkou s lehkým tlakem. Vaším cílem je dosažení velmi hladké gradace. Opakujte cvičení s tvrdšími a měkčími tužkami.

12. DO BUDOUCNA.

Právě jste začali proces učení, čas kdy se učíte kreslící techniky. Jedenáct dovednosti uvedené v této prezentaci, je ale jen lehce nastíněno, co se potřebujete naučit, ke zvládnutí kreslení. Existuje mnoho témat včetně:

 • 1
  Pravidla a principy kreslení v perspektivě.
 • 2
  Principy zlatých proporcí a jejich použití v kresbě a kompozici.
 • 3
  Pravidla a principy konstrukčního kreslení.
 • 4
  Proporce lidské hlavy, obličeje a těla.
 • 5
  Anatomie člověka pro výtvarníky.
 • 6
  Krok za krokem techniky pro kreslení portrétů.
 • 7
  Kresba lidského těla.
 • 8
  Techniky kreslení dřevěným uhlím, červené křídy a dalších médií.

„A jak dál ?“


KURZY REALISTICKÉ KRESBY A MALBY

Chcete-li zvládnout techniky umělecké kresby nebo malby, musíte postupovat správně. Nemá smysl začít, aniž by jste nechápali základy. To, co potřebujete, je strukturovaný obsah, který vám ukáže, jak začít od nuly a nezačínat na konci, což většina začátečníků dělá... Lidé časem ztrácí zájem, protože jsou frustrovaní tím, že jim postupy nefungují a nakonec se vzdávají v půli cesty.

Podívejte se na nabídku kurzů nebo eBooků. Případně mi napište pro bližší informace...

Pokud plánujete zúčastnit se libovolného kurzu, třeba i někdy v budoucnu, přihlaste se pro zaslání upozornění. Budete mít náskok před ostatními, pokud bude omezený počet míst. Ničemu se nezavazujete, já taky nenávidím spam, takže nemusíte mít obavy. Navíc v každém emailu je odhlašovací tlačítko.

Líbí se vám moje stránky? Možná by zaujaly i vaše přátele. Budu rád, když jim o nás dáte vědět.

STÁHNĚTE SI EBOOK ZDARMA!