„NAUČ SE DÍVAT A MÍCHAT BARVY“

- ŠABLONY PRO POROZUMĚNÍ  A  OVLÁDNUTÍ  BARVY PRO VAŠI DOMÁCÍ I PROFESIONÁLNÍ TVORBU -

Bonusové šablony

Zde umístěné soubory slouží pro účastníky kurzu a jejich domácí použití.

Formát šablon je A4

Klikněte na obrázek prázdné šablony a po zvětšení klikněte znovu pravým tlačítkem do obrázku a zvolte „Uložit obrázek jako...“, následně uložte do počítače.

Vytiskněte na své domácí tiskárně a můžete kartu používat. Doporučuji tisknout na silnější papír.

Barevný kruh
Barevný kruh - cvičení CMY
Barevný kruh - cvičení RYB
2. Karta - Vlastnosti barvy
2. Karta - Vlastnosti barvy - cvičení
6. Karta pro míchání barvy
3. Karta pro míchání barev
3. Karta pro míchání barev - cvičení
4. Karta pro tvorbu valéru
4. Karta pro tvorbu valéru - cvičení
5. Karta pro tónovou hodnotu
5. Karta pro tónovou hodnotu - cvičení
11. Tahák pro míchání barev v praxi
7. Zornova paleta
7. Zornova paleta - cvičení
10. Grisaille, Brunaille, Verdaccio
10. Grisaille, Brunaille, Verdaccio - cvičení
Barevné krychle
Barevné krychle - cvičení