MALBY, KRESBY, ILUSTRACE URČENÉ K PRODEJI

„K OSOBNÍMU I KOMERČNÍMU POUŽITÍ”

Kresby umístěné na webu www.tajemstvikresby.cz jsou chráněny autorským zákonem. Proto je jejich kopírování a použití pro komerční i nekomerční použití bez svolení autora přísně zakázano. V případě porušení je nutné vzít v úvahu právní postih. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ODSTRAŇOVAT SIGNATURU AUTORA Z KRESBY ! JEDNÁ SE O PORUŠENÍ AUTORSKÉHO DÍLA !

PŘIPRAVUJEME !!

- PODMÍNKY A CENÍK K ZÍSKÁNÍ KRESBY JAK HOTOVÉ, TAK NA ZAKÁZKU, VČETNĚ LICENČNÍCH PODMÍNEK -