„Z PAMĚTI NEBO PODLE FOTKY ?“


„Kdyby byla jen jedna pravda, nebylo by možno namalovat sto obrazů na jedno téma.“ Pablo Picasso

„ MILUJI KRESLENÍ A PROTO POMOHU I VÁM VYTVOŘIT SVĚT KRÁSNĚJŠÍ, POMOCÍ KNIH A KURZŮ, KTERÉ Z VÁS UDĚLAJÍ UMĚLCE. “

Z PAMĚTI NEBO PODLE FOTKY ? OTÁZKA …

Jsem si jistý, že jste viděli na internetu složitě kresby v hyper-realistické stylu. Tyto kresby, povětšinou v grafitové tužce se můžou jevit jako realistické černo-bílé fotografie. Ačkoliv nemám žádnou osobní výtku proti těmto umělcům, přesto bych rád tento článek pojal jako zamyšlení se (nikoliv kritiku), zdali je kopírování vhodné či nikoliv, pro umění kresby a malby.

MYSLÍTE SI, ŽE SE KRESBY Z FOTOGRAFIÍ LÍBÍ ?

Musím na úvod napsat, že velmi obdivuji tyto "řemeslníky", kteří velmi pečlivě kopírují fotografie a kresbu přenáší na papír.Taková oddanost vyžaduje velkou trpělivost, smysl pro detail, pečlivost a spoustu dalších dovedností. Jsem si jistý, že výsledky svých prací jsou potěšující jak pro ně tak pro mnohé diváky. Současně na internetu vedle nich je i spousta lidí, včetně profesionálních výtvarných umělců s pevnou tradicí klasické výtvarné výchovy, kteří nepodporují myšlenku čerpat náměty z fotografií. Podívejme se proč a jaký je jejich názor.

Hyper-realistické kopie fotografií můžou vypadat velmi působivě v reálném životě, vzhledem k tomu, že to nejsou fotografie, ale ručně dělané kousky. Paradoxem ovšem je: že čím přesnější je kopie vypracovaná, tím méně hodnotným jako předmět umění se stává. Proč ???

Budu ilustrovat toto prohlášení na jednoduchém příkladu. Při tradičním fotografování profesionálním umělcem je dílo vyfotografováno tak, že fotografie stále dává představu o skutečném zastoupení umělcových pocitů, myšlenek a přesvědčení. Jeho nebo jejím osobním uměleckým stylem, nebo stylem umělecké školy, uměleckým hnutím atd ….

Když je fotografie převedena do hyper-realistické kopie, ztrácí většinu svého původního poslání. Následné vytvoření fotografie tohoto uměleckého díla uzavírá kruh – z fotografie do výkresu a pak zpět na fotografii. Vzhledem k tomu, že kresba v grafitu nebo uhlí, byť dovedně zkopírována, tak, že bude obrázek kresby vypadat jako původní fotografie, již nemá tu uměleckou hodnotu, která byla použita při samostatné tvorbě původní fotografie (předloze). Obrázky nemají žádný umělcův osobní styl, jsou bez tvůrčí myšlenky nebo pocitů, které tam dal samotný fotograf původního díla.

Můžete si myslet, že udělat takovou kopii je opravdové umění, protože to vyžaduje dovednosti, které ne každý má. Ano, to je pravda a naprosto souhlasím s tím, že hyper-realistické kopírování fotografií vyžaduje dovednosti v zobrazování odstínů a správném vidění a soudit tónové hodnoty, trpělivost a přesnost, jak v měřítku výkresu, tak kompozici, tak i jak přesně přenášet předlohu na papír.

Ale bohužel všechny tyto dovednosti jsou ale jen mechanické, nejsou tvůrčí. Ten, kdo má tyto schopnosti, je ovšem jen dobrá kopírka, která se nebojí dělat “jemné umění”. Jako po výtvarníkovi – umělci, je ale vyžadováno něco úplně jiného … ​​včetně výše popsaných mechanických dovedností …

PROTO PROCES KOPÍROVÁNÍ Z FOTOGRAFIE NELZE NAZVAT VÝTVARNÝM UMĚNÍM V JEHO PRAVÉM A SKUTEČNÉM VÝZNAMU.

Proč tedy lidé kreslí podle fotografií?

Můžete to být z těchto důvodů:
- je jednodušší kopírovat, než čerpat ze života a představivosti;
- začátečník může dosáhnout lépe vypadajících výsledků rychleji;
- nevyžaduje dlouhé a intenzivní umělecké vzdělání a praxi;
- nevyžaduje znalost anatomie člověka a proporce,
- nevyžaduje znalosti o tom, jak kreslit v perspektivě a kompozici;
- mají dobrý pocit, když výsledky vypadají tak “profesionální” hned na začátku;
- je pro ně příjemné mít pozitivní zpětnou vazbu, chválení a uznání od ostatních. (převládající a nejvíce používaný důvod !)
Tento seznam důvodů může být daleko delší, protože každý má své vlastní důvody, nebo by mohlo být i kratší. To je zcela individuální.

JAK TO VŠECHNO ZAČALO ? A PROČ ?

Myslím, že to všechno začalo s vynálezem fotografie, někdy kolem roku 1820. Lidé se vždy snažili, aby práce pro ně byla jednodušší. Vidíme prudký nárůst kreseb z fotografií s rozvojem fotografického vybavení. Vzhledem k tomu, že high-megapixelové digitální fotoaparáty se staly dostupné na masovém trhu, tak se tato dostupnost odráží na počtu nadaných amatérů, kteří kopírují fotky kousek po kousku, pixel po pixel. Tato praxe je poháněna vzájemným souhlasem na sociálních sítích. Bohužel si také našla svou cestu na samém vrcholu uměleckého průmyslu.

Kromě výše uvedených důvodů se nabízejí další otázky … Jedna hlavní: “PROČ?”
Proč někdo tráví zbytečně tolik času a energie, aby se z něho stal člověk – kopírka? PROČ vylíčit všechny póry na obličeji se stejným důrazem jak na hlavních tak vedlejších částech obrázku? Proč vytvářet věrnou kopií digitálního obrazu bez přidání vlastní kreativity ?
Jsem si jistý, že mnoho lidí nebude souhlasit s tímto názorem. Mnozí mohou říci: “Ale kopie z fotek vypadají tak realisticky. Kéž bych to také dokázal a mohl je takhle dělat.”
Padla otázka, zdali staří mistři (kdyby měli možnost), zdali by také používali fotografie. Jsem přesvědčen, že ano. K mému přesvědčení slouží jejich vynálezy pro zjednodušení tvorby, ať už obyčejná čtvercová síť (tu používali již staří egypťané), nebo různé vypouklé čočky až třeba po Cameru obscuru. Ale ne pro kopírování fotografií (předlohy), ale použití fotografie pro inspiraci, jako referenčního bodu, jako námětu pro ryze osobní zpracování.

A CO STAŘÍ MISTŘI ŘÍKAJÍ O KRESLENÍ ?

“Vyberte si pouze jednoho mistra – přírodu.”

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

“Umělci, kteří hledají dokonalost ve všem, jsou ti, kdo jí nemohou dosáhnout v ničem.”
Ferdinand Victor Eugène Delacroix

“Umělec musí mít své měřící nástroje, ne v ruce, ale v očích.”

Michelangelo di Lodovico Buonarroti

A PROČ KRESLENÍ Z FOTEK NENÍ PRO VÁS DOBRÉ ?

Můžete říct, no a co ? Kresba vypadá skvěle a koho to zajímá, jestli to bylo děláno z fotografie. Cílem bylo vytvořit realisticky vypadající obraz ručně. Pro někoho kdo nemá žádné formální výtvarné vzdělání, je toto kopírování nejjednodušší forma jak vytvářet “umění”, než svá vlastní originální umělecká díla. Nicméně, pokud se někdo chce naučit kreslit, kopírování z fotek mu může udělat více škody než užitku. Tak a teď amatér, samouk a začátečník může být v tomto bodě zmaten …
Vysvětlím: Fotografie poskytuje vizuální nápovědu pro amatérské umělce, protože je to mnohem jednodušší reprodukovat dvourozměrný obraz na rovném povrchu papíru.

EXISTUJE NĚKOLIK HLAVNÍCH DŮVODŮ, PROČ ČERPÁNÍ Z FOTOGRAFIÍ BRÁNÍ ROZVOJI DOBRÝCH UMĚLECKÝCH DOVEDNOSTÍ:

 • 1
  Kopírování dvourozměrné fotografie zabraňuje umělci od správného vidění předmětů v objemu a prostoru.
 • 2
  Zabraňuje umělci v posuzování vzdáleností a perspektivě.
 • 3
  Umělec není nucen přemýšlet a představit si trojrozměrný charakter objektu, ale podvědomě hledá všechny objekty a tvary dvourozměrně, tak jak je vidí na fotografiích.
 • 4
  Tím, že kopíruje ploché obrazy, umělec nedělá konstruktivní výkres, tím nedochází ke komplexnímu pochopení hmoty a jejich prostorových vztahů mezi jednotlivými objekty.
 • 5
  Kresba z fotografií nutí umělce k tomu, co on nebo ona vidí, spíše než to, jak to tomu porozumět.
 • 6
  Zastaví umělce v učení a po tradicích osvědčených způsobech výuky krok-za-krokem, kreslících metod, které byly dovedeny k dokonalosti mnoho generací výtvarných umělců a to od dob starých mistrů.
 • 7
  Práce z fotografií brání umělci z učení se ze svých chyb a znemožňuje tak zlepšit dovednosti kreslení na základě analýzy a stanovení těchto chyb.
 • 8
  Umělcovy oči si časem zvyknout na ploché obrazy, a pak je velmi těžké, ne-li nemožné, aby se znovu vzdělával kreslením podle skutečnosti.
 • 9
  Největší nevýhoda kreslení z fotek – pokud budete tuto činnost příliš často používat, bude s největší pravděpodobností časem omezena vaše schopnost se nadále učit …A jak víme, člověk se učí celý život !

Jeden příklad ze života za všechny:
Vzpomínám si na článek o příběhu jednoho umělce, který se přiznal, že navzdory tomu, že se stal uznávaným portrétním umělcem, měl opravdové problémy při kreslení portrétů podle živých modelů. Tajně fotografoval sedící osoby v jeho ateliéru a pak pracoval z fotografií. Přiznal, že se naučil malovat z fotografií, ale že nebyl nikdy schopný vypracovat se do uměleckých schopností malby podle živého modelu …

A JAK MOHU ZÍSKAT DOBRÉ DOVEDNOSTI KRESLENÍ ?

Pokud chcete být zručnou kopírkou, učiňte tak prosím hned a nemusíte dále číst, ale nečekejte, že se stanete umělcem. Kopírováním budete vždy „postižení“ pomoci dvourozměrného obrazu, který máte k reprodukci.
Pokud chcete rozvíjet své dovednosti kreslení potažmo malby na úrovni čerpání ze života, nebo z vaší fantazie, neexistuje žádný jiný způsob, než se naučit kreslit krok za krokem. Nikdy není pozdě se učit kreslení. Jeden z největších umělců, kteří kdy žili, Michelangelo, jednou řekl:

„KDYBY LIDÉ VĚDĚLI, KOLIK PRÁCE MI DALO OSVOJIT SI SVÉ MISTROVSTVÍ, NEZDÁLO BY SE JIM TO NIJAK NÁDHERNÉ.“

Ano, naučit se kreslit vyžaduje čas a úsilí. A pokud je vaším cílem, aby jste se stal dobrým umělcem, čas strávený nad učením je dobře využitý čas a rozhodně stojí za to.
Bez ohledu na váš věk, se můžete učit již dnes. Kde se dozvědět dobré a základní dovednosti v kresbě třeba portrétů najdete zde. Knihy vám pomůžou v osvojení si základních procedur nejenom portrétů a lidských hlav všeobecně, ale poskytne i nezbytné informace pro kresbu čehokoliv.

„KRESLENÍ ZAČÍNÁ DNES, KDY JINDY JE TEN NEJVHODNĚJŠÍ ČAS ?“


Pokud plánujete, třeba i v budoucnu zúčastnit se nějakého kurzu, aby jste se naučili něco nového zapište se pro upozornění. Určitě nebudete litovat. Konečně se posunute vpřed, pokud můj kurz navštívíte!

„A jak dál ?“


KURZY REALISTICKÉ KRESBY A MALBY

Chcete-li zvládnout techniky umělecké kresby nebo malby, musíte postupovat správně. Nemá smysl začít, aniž by jste nechápali základy. To, co potřebujete, je strukturovaný obsah, který vám ukáže, jak začít od nuly a nezačínat na konci, což většina začátečníků dělá... Lidé časem ztrácí zájem, protože jsou frustrovaní tím, že jim postupy nefungují a nakonec se vzdávají v půli cesty.

Podívejte se na nabídku kurzů nebo eBooků. Případně mi napište pro bližší informace...

Pokud plánujete zúčastnit se libovolného kurzu, třeba i někdy v budoucnu, přihlaste se pro zaslání upozornění. Budete mít náskok před ostatními, pokud bude omezený počet míst. Ničemu se nezavazujete, já taky nenávidím spam, takže nemusíte mít obavy. Navíc v každém emailu je odhlašovací tlačítko.

Líbí se vám moje stránky? Možná by zaujaly i vaše přátele. Budu rád, když jim o nás dáte vědět.

STÁHNĚTE SI EBOOK ZDARMA!